Kumpulan Jurnal Penelitian Pertanian

logo pdf

METODE PENELITIAN DAN PENULISAN KARYA ILMIAH

bahan ajar metode penelitian dan penulisan karya ilmiah oleh onrizal departemen kehutanan fakultas pertanian universitas sumatera utara 2009

logo pdf

MENTERI PERTANIAN - Direktorat Jenderal Peternakan dan ...

memutuskan : menetapkan : peraturan menteri pertanian tentang pedoman penyusunan karya tulis ilmiah bagi pejabat fungsional rumpun ilmu hayat pertanian.

logo pdf

Istilah Sains dalam Teks Bacaan Umum - Pusat Rujukan ...

3 2.0 Kerangka Penelitian Aspek penerimaan dan penggunaan dalam perancangan bahasa boleh dilihat dari beraneka sudut dan pada pelbagai peringkat.

If There Is No Archives That You Want, Please Reload/Refresh The Page or Repeat Your Search Again