Program Web Diagnosa Penyakit

logo pdf

FORMAT PROFIL SKIM PERKHIDMATAN : PEGAWAI PERUBATAN GRED ...

2 c. Diagnosa d. Melakukan prosedur e. Membuat preskripsi f. Memberi pendidikan kesihatan. g. Membuat rujukan kepada pakar. 2. Membuat laporan perubatan pesakit.

logo pdf

ANALISIS PEKERJAAN Jawatan : PEGAWAI PERUBATAN U41 ...

ANALISIS PEKERJAAN Jawatan : PEGAWAI PERUBATAN U41 KETERANGAN TUGAS PENGETAHUAN DAN KEMAHIRAN 1. Pemeriksaan dan rawatan pesakit. 2. Menentukan jenis penyiasatan dan

If There Is No Archives That You Want, Please Reload/Refresh The Page or Repeat Your Search Again